ParkinsonNet

Deze vorm van productinkoop, op basis van deelname aan een zorgnetwerk, zal in de toekomst steeds vaker voorkomen. De situatie in het fysiotherapeutisch werkveld verandert hierdoor. Voorheen waren alle patiëntengroepen in principe voor iedere fysiotherapeut een potentiële klant. Door deze vorm van selectieve productinkoop wijzigt dit. Er ontstaat meer marktwerking tussen fysiotherapeuten.

André Beens, bestuurslid en portefeuillehouder markt zegt hierover: “Het KNGF onderschrijft het belang van netwerken voor specifieke zorg en patiëntgroepen, waarin samenwerking, kwaliteit, deskundigheid en doelmatigheid zich positief ontwikkelen. Het past in het beleid van het KNGF dat zorgverzekeraars specifieke producten, in dit geval fysiotherapie binnen ParkinsonNet, inkopen , en daarmee differentiëren in de markt.

Differentiëren in de zin van: onderscheiden inkopen op kwaliteit en doelmatigheid en die dan ook passend belonen. Naast de belangrijke kwaliteitswinst voor de patiëntengroep die gerealiseerd wordt, maken de fysiotherapeuten die deelnemen in het netwerk extra kosten op het gebied van scholing, multidisciplinaire bijeenkomsten, congresbezoek, deelname netwerk e.d. De kwaliteitsstap en de extra kosten om die te realiseren zullen uiteindelijk ook in het inkooptarief van de zorgverzekeraar tot uiting moeten komen. Met dit beleid en deze gedachtegang in het achterhoofd is dit een positieve stap van CZ en de fysiotherapeuten van ParkinsonNet gezamenlijk.”

ParkinsonNet
ParkinsonNet kenmerkt zich door de multidisciplinaire samenwerking van gespecialiseerde zorgverleners in netwerken. In 2012 waren bij ParkinsonNet, verdeeld over 66 regionale netwerken ca. 1800 Parkinson professionals, waarvan ruim 800 fysiotherapeuten, aangesloten. Hiervan zijn fysiotherapeuten met ongeveer 900 leden de grootste groep.

Iedere fysiotherapeut kan deelnemen aan ParkinsonNet, mits hij aan de gestelde voorwaarden voldoet: Na twee jaar vindt er een herregistratie plaats. Hoewel elke fysiotherapeut onder genoemde voorwaarden deel kan nemen aan ParkinsonNet is het met het oog op de herregistratie, waarin minimaal vijf behandelde parkinsonpatiënten per fysiotherapeut op jaarbasis één van de voorwaarden zal zijn, van belang de afweging te maken of investeren in ParkinsonNet rendabel is. Het gaat hier immers om een in omvang beperkte patiëntengroep (25.500 parkinsonpatiënten, Nationaal Kompas Volksgezondheid) waarvan ca. 10.000 de fysiotherapeut bezoeken wat aangeeft dat het hier in omvang om een beperkte patiëntengroep gaat.

Bron: fysionieuws 20-12-212

Leave a comment