Home

Corona update zaterdag 2 mei 2020
Eindelijk is het dan zover! Donderdagavond 30 april heeft de overheid toestemming gegeven om de fysiotherapeutische zorg te gaan opschalen. We staan te trappelen om te beginnen na de moeilijke lockdown! Nu blijkt het op een veilige en verantwoorde manier opschalen van onze zorgverlening mogelijk nog moeilijker.

De fysiotherapeutische zorg mag binnen de praktijk geleidelijk hervat worden als er, zowel voor de cliënt als de therapeut, geen verhoogd risico bestaat op een besmetting van het Coronavirus. Dit betekent dat wij u mogen gaan behandelen wanneer er GEEN SPRAKE is van (alle onderstaande voorwaarden):
– Symptomen, ook wanneer deze mild zijn, als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (38 graden of hoger);
– Klachten in de afgelopen 24 uur die een relatie kunnen hebben met het Coronavirus;
– Huisgenoten en/of gezinsleden die klachten ervaren die een relatie kunnen hebben met het Coronavirus;
– Huisgenoten en/of gezinsleden waarbij in de afgelopen 14 dagen het coronavirus is vastgesteld.

Wanneer er van alle bovenstaande voorwaarden geen sprake is bekijkt uw therapeut, samen met u, welke behandelingsmethode effectief is. Ook als er geen verhoogd risico op besmetting ontstaat, blijft het advies om zoveel als mogelijk op afstand te behandelen. Onder ‘behandeling op afstand’ verstaan wij een behandeling door middel van telefonische en/of digitale ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan een (video)belconsult, een (digitaal) oefenschema voor thuis en/of de nodige adviezen met betrekking tot uw klacht. Samen met u bekijkt uw therapeut of ‘behandeling op afstand’ net zo effectief en kwalitatief is voor uw klacht als een face-to-face behandeling. Wanneer ‘behandelen op afstand’ niet even effectief en kwalitatief is kan een face-to-face behandeling worden opgestart.

Blijkt een face-to-face behandeling toch noodzakelijk dan hebben, zowel de therapeut als u (de cliënt), zich te houden aan strikte hygiënische maatregelen. Deze maatregelen zijn door ons als praktijk opgesteld en hiervan zal niet worden afgeweken met oog op uw en onze gezondheid. Voorafgaand aan uw behandeling krijgt u deze maatregelen per e-mail of per brief toegestuurd.

Wanneer er wel sprake is van een of meerdere bovenstaande symptomen, mag u natuurlijk ook behandeld worden. Wanneer in dit geval een ‘behandeling op afstand’ kan worden toegepast, zal dit te allen tijde gebeuren. Blijkt door een vraag voor acute zorg een face-to-face behandeling nodig, zal de behandeling onder elke omstandigheid aan huis plaatsvinden. Uw therapeut zal dan zorg dragen voor zijn/haar persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aanmelden en (her)opstarten van de behandeling
Cliënten die voor de lockdown van de praktijk in behandeling waren, zullen komende week worden gebeld door de behandeld therapeut om het verdere beleid te bepalen met u. Als er voor de lockdown sprake was van een behandeling aan huis, is dit ook nu weer mogelijk. Uw therapeut zal, zoals eerder benoemd, zorg dragen voor zijn/haar persoonlijke beschermingsmiddelen.

Uiteraard zijn nieuwe cliënten van harte welkom in de praktijk. Momenteel is aanmelden alleen telefonisch mogelijk. Hierdoor kunnen wij als praktijk gecontroleerd de toeloop van onze cliënten waarborgen. Houdt u er wel rekening mee dat uw intake met een van onze therapeuten per (video)belconsult zal plaatsvinden. Tijdens dat gesprek zal de therapeut samen met u kijken welke behandelingsmethode past bij uw klacht en hoe de behandeling vormgegeven zal worden.

Team Fysio op Maat hoopt u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben en kijkt uit naar een spoedig wederzien met u.

Team Fysio op Maat Tilburg-West en Berkel-Enschot.

Conservatoriumlaan 60

5037 DT  Tilburg

T: 013 – 468 39 10
info@fysio-op-maat.nl
www.fysio-op-maat.nl

Tilburg West

013 – 468 39 10

Eikenbosch 2
5056 GB  Berkel – Enschot

T: 013 – 303 00 69
info@fysio-op-maat.nl
www.fysio-op-maat.nl

Berkel Enschot

013 – 303 00 69

Fysio op maat

sterk in fysiotherapie

Is u gevraagd het intake formulier te downloaden. Zoek dan niet verder druk hieronder op de knop om deze te downloaden.

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp

06 13 35 03 00

(Geen belnummer)

Online afspraak maken

Via het online planningssysteem heeft u de mogelijkheid bij ons online een afspraak te maken.

U heeft online beperkte keuze in tijden en fysiotherapeuten. U kunt ons ook bereiken via telefoon om een afspraak te maken.

Fysio op Maat bestaat uit twee fysiotherapiepraktijken:

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Samen met u streven wij naar een optimale behandeling van uw hulpvraag. Naast de algemene fysiotherapie bieden wij u ook manuele-, oedeem-, oncologie- en geriatriefysiotherapie aan.
Fysio op Maat onderscheidt zich van andere fysiotherapiepraktijken door het aanbieden van echografie, shockwave therapie.

Binnen 2 werkdagen is het mogelijk de eerste afspraak te maken, mits het u niet uitmaakt wie uw behandelend fysiotherapeut(e) wordt en u geen voorkeur heeft betreffende de tijd van de afspraak. Tevens bieden wij twee maal per week een avondopening aan tot 21.00 uur.
Een verwijzing is niet meer nodig. Wij hebben goede contractafspraken met alle grote zorgverzekeraars.

Om de eerste fysiotherapeutische behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen vragen we u vriendelijk het Intake op Maat formulier voorafgaand in te vullen en mee te brengen naar de praktijk. Klik hier om het formulier te downloaden.

Fysio-op-Maat-KIWA-HKZ-Zorgsector