Osteoporose is een chronische aandoening van het skelet, waarbij de botsterkte afneemt. Osteoporose is niet helemaal hetzelfde als botontkalking. Bij osteoporose is naast minder botmassa ook een veranderde structuur van het bot. Door deze veranderde botstructuur ontstaan gemakkelijk fracturen. Een fractuur is dan ook meestal het eerste signaal om te starten met nader onderzoek naar osteoporose. Voor osteoporose bestaat een behandeling uit medicatie, eventueel aangevuld met vitamine D3 en calcium, en/of een beweegprogramma onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut. Daarnaast zijn adviezen op gebied van voeding en leefstijl van groot belang.

Fracturen zonder osteoporose:

Ook fracturen zonder osteoporose verdienen extra aandacht, zeker bij ouderen. Als een vijftigplusser een fractuur oploopt door een val, is er een grote kans dat deze persoon opnieuw valt en iets breekt. Het is dus van belang om aandacht te besteden aan het verkleinen van het val- en fractuurrisico. Fracturen leiden tot verminderde mobiliteit en activiteit met als gevolg een slechtere gezondheid, een lagere kwaliteit van leven en soms vroegtijdig overlijden. De oefen- en/of fysiotherapeut is vaak betrokken bij de behandeling van problemen als gevolg van een fractuur. Maar juist ook bij het voorkomen van fracturen heeft de therapeut een belangrijke (signalerende) rol. Het gaat dan om het inschatten van een verhoogd valrisico en een verhoogd fractuurrisico. Hiervoor is het belangrijk om symptomen van osteoporose te kunnen herkennen, bij voorkeur al voordat een fractuur heeft plaatsgevonden.

Beweegzorg bij osteoporose en fractuurpreventie:

Bewegen en leefstijl zijn belangrijk bij osteoporose en fractuurpreventie. Met een goede valrisico-inschatting en persoonsgerichte beweeg- en leefstijlbegeleiding kan een eerstelijns oefen– en/of fysiotherapeut met kennis van zaken het valrisico bij patiënten verlagen en de botbelasting verhogen. Naast preventie van fracturen, helpt dit om inactiviteit bij patiënten te voorkomen en ondersteunt het de mobiliteit.

De behandeling:

De beweegzorg en leefstijlbegeleiding, geleverd door gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeuten, richt zich o.a. op veilig bewegen na een fractuur, herstel van de fractuur, valpreventie en het optimaliseren van beweeggedrag bij alle dagelijkse activiteiten. Hierdoor wordt het risico op fracturen verlaagd, wat bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van leven. Hierbij is aandacht voor botbelasting, spierversterking, balans en houding. Ook het tegengaan van immobiliteit speelt een belangrijke rol, want zeker ook voor botten geldt: use it or lose it!

Annet de wit

Annet de wit

Liesbeth Freijse