Long fysiotherapie en Corona revalidatie

COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease – Chronische Obstructieve Long Ziekte) is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem.

Er is sprake van obstructie van de luchtwegen en overmatig slijmvorming. Hierdoor krijgt de COPD patiënt last van kortademigheid, benauwdheid en hoesten. Dagelijkse bezigheden kunnen heel vermoeiend worden en patiënten kunnen hierdoor veel beperkingen ervaren. Ook hebben patiënten exacerbaties ( longaanvallen) : toename van ziektesymptomen. Hiervoor is extra medicatie nodig en de algehele gezondheidstoestand kan hierdoor afnemen.

De longfysiotherapeut bepaalt samen met u het behandeldoel, dit kan zijn het verbeteren van de conditie, de ademhalingstechniek, en het verbeteren van de spierkracht. Ook het omgaan met deze chronische aandoening, bijvoorbeeld het verdelen van de energie per dag zodat werkzaamheden of hobby’s door kunnen gaan, kan meegenomen worden in de behandeling. Wellicht kan ook bereikt worden dat longaanvallen minder vaak of helemaal niet optreden.

Coronarevalidatie

Na de besmetting met het COVID-19 virus kunnen klachten blijven bestaan: een lage conditie, krachtverlies of cognitieve klachten zoals verminderde concentratie en moeite met het uitvoeren van dubbeltaken. Hierdoor is het functioneren op het niveau van voor de besmetting niet mogelijk. In onze praktijk kunt u terecht voor coronarevalidatie: onder deskundige begeleiding werken aan uw herstel.

De fysiotherapeut is voor deze patiënten geschoold als longfysiotherapeut.

Wat betreft Coronarevalidatie volgt de longfysiotherapeut scholingen met de nieuwste inzichten. Het KNGF en het Chronisch Zorgnet verzorgen deze noodzakelijke nascholingen. Het gaat immers om een nieuwe aandoening, voortdurend worden er aanpassingen gemaakt om het herstelprogramma te optimaliseren.

Voor de behandeling heeft u een verwijzing van de huisarts of de specialist nodig. Afhankelijk van de ziektelast wordt de behandeling vergoed uit de basisverzekering.

Voor meer  algehele adviezen bij het herstel na corona zie de corona flyer

Onze medewerkers kunnen u helpen: