Jaarlijks belanden er 90.000 50+ er ’s op de afdeling spoedeisende hulp als gevolg van een val in en om het huis. Bijna 70% van de zelfstandig wonende ouderen ondervindt lichamelijke gevolgen van een val, waarvan 6% ernstig letsel zoals een fractuur. Bijna een kwart (23.5%) maakt gebruik van de gezondheidszorg (huisarts, fysiotherapeut, opname in het ziekenhuis of verpleeghuis) en 17,2 % wordt medisch behandeld als gevolg van de val. Als gevolg van een val kunnen ouderen beperkt zijn of blijven tijdens bepaalde behandeling. Ouderen gaan activiteiten vermijden, waardoor lichamelijke conditie achteruit gaat. Hierdoor kunnen ouderen in een sociaal isolement raken, doordat ze niet meer buiten komen of deelnemen aan activiteiten.

Oorzaken

Doordat ouderen trager bewegen, minder reactie vermogen hebben en minder snel risicovolle situaties herkennen maakt het dat ouderen een hoger valrisico hebben.

Er zijn een aantal oorzaken te noemen voor het vallen die binnen het lichaam gelegen zijn zoals, duizeligheid, incontinentie, angst om te vallen, achteruitgang van zien en horen, medicatie, een te lage bloeddruk bij het opstaan of bukken en te weinig bewegen. Er zijn ook oorzaken buiten het lichaam gelegen, namelijk veiligheid in en om het huis (gladde vloeren, teveel meubels, kleedjes, en slechte verlichting), schoeisel en verkeerd gebruik van loophulpmiddelen.

Valpreventieprogramma

Komen bovenstaande factoren u bekend voor? Dan kan het valpreventieprogramma voor u een goede uitkomst zijn. Het doel van het valpreventieprogramma is ervoor zorgen dat het aantal valincidenten wordt voorkomen en/of verminderen. Wat er tijdens het valpreventieprogramma naar voren komt is het volgende: inzicht krijgen in de oorzaken van vallen in het dagelijkse leven, gevaren binnen de thuissituatie opsporen, veilig leren vallen en verbeteren van het looppatroon, spierkracht, en/of evenwicht. Daarnaast worden er adviezen gegeven om aanpassingen te doen, waardoor het valrisico wordt verminderd.

Fysio op Maat biedt twee verschillende programma’s aan om vallen te voorkomen:
– Het “Otago-thuisoefenprogramma”
– “Vallen Verleden Tijd” ( dit programma wordt nu tijdelijk niet gegeven in groepsverband, in verband met de beperkte ruimte in de tijdelijke units. In de nieuwbouw gaan we kijken wanneer dit programma weer opgestart kan gaan worden.)

Het “Otago-thuisoefenprogramma” is een individueel programma. Hierbij wordt een persoonlijk plan opgesteld waarbij de spierkracht, evenwicht en looppatroon worden geoefend. Ook wordt er een wandelschema opgesteld. Tussendoor heeft u telefonisch contact met de fysiotherapeut om vooruitgang waar te nemen en eventueel niveau aan te passen/verhogen. Zo blijft de motivatie aanwezig om zelfstandig te oefenen.

“Vallen Verleden Tijd” wordt in groepsverband gegeven, met mensen die ook bekend zijn met vallen of een risico hebben om te vallen.Het programma duurt in totaal 5 weken, met 2 bijeenkomsten van 1,5 uur per week. In de groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen.

Onze medewerkers die u kunnen helpen.

Wendy van Vessem – Musters
Ik ben Wendy van Vessem-Musters, en afgestudeerd aan Avans Hogeschool te Breda in 2011 als algemeen fysiotherapeut. Na mijn afstuderen heb ik in een eerstelijns praktijk in Tilburg gewerkt. Vervolgens ben ik begonnen in Boxtel, waar ik veel ouderen heb gezien in een verzorgingstehuis. Daar heb ik mijn belangstelling ontwikkeld…
Simone Timmermans
Ik ben Simone Timmermans en in 1990 afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut. In 2014 heb ik mijn opleiding tot geriatriefysiotherapeut afgerond, beide bij de Hogeschool Avans te Breda Ik heb ruim 30 jaar ervaring opgedaan in een particuliere praktijk in Tilburg en Den Bosch met een grote verscheidenheid aan patiënten. Naast…