De fysiotherapeut: specialist van het menselijk bewegen.

Wanneer (pijnvrij) bewegen niet meer zo vanzelfsprekend is, bent u bij de fysiotherapeut(e) aan het juiste adres. De fysiotherapeutische zorg richt zich op de oorzaken van de gezondheidsproblemen en de gevolgen van ziekten en aandoeningen. Voortbouwend op het zoeken naar de oorzaken schenkt de fysiotherapeut(e) veel aandacht aan preventie.

Tijdens het onderzoek wordt een beeld gevormd van de bewegingsproblemen. In het onderzoek zoekt hij/zij naar oorzakelijke en behandelbare factoren, waarna een fysiotherapeutische diagnose opgesteld wordt. Op basis hiervan wordt, in samenspraak met de patiënt, het behandelplan opgesteld.

Het doel van de behandeling is het voldoen aan de hulpvraag van de patiënt, zodat hij/zij weer optimaal en pijnvrij kan bewegen binnen zijn/haar mogelijkheden. Deze doelen kunnen o.a. zijn: pijndemping, ontspanning, spierversterking, conditieverhoging, verbetering van de beweeglijkheid.

Hiertoe heeft hij een aantal middelen ter beschikking: massagetherapie, oefentherapie, shockwave therapie en fysische therapie i.e.z. De keuze voor deze verrichtingen wordt gemaakt op basis van de klinische ervaring van de fysiotherapeut(e) en de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt.

Voor meer informatie: zie www.defysiotherapeut.com en www.kngf.nl

Onze medewerkers die u kunnen helpen.

Carole van Iersel
In 1981 ben ik aan de toen nog Arnhemse Academie voor Fysiotherapie afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut. Sedert november 1981 ben ik aan deze praktijk verbonden, sedert 1984 als maat. In eerste instantie heb ik vooral gewerkt als algemeen fysiotherapeut en heb ik me op een breed vlak geschoold, waardoor mijn…
Eric Janssens
Ik ben Eric Janssens en ben in 1987 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hoge School West Brabant in Breda. Aanvankelijk heb ik het werken in de eerste lijn gecombineerd met de tweede lijn. In 1994 ben ik volledig intramuraal gaan werken in een multidisciplinair team in de ouderenzorg. Mijn werkveld…
Liesbeth Freijse
Ik ben Liesbeth Freijse en in 1987 afgestudeerd als algemeen fysiotherapeute aan de Hogeschool voor Fysiotherapie in Den Bosch. Aanvankelijk heb ik anderhalf jaar in Duitsland gewerkt. Na mijn terugkomst in Nederland heb ik in verschillende particuliere praktijken gewerkt, waarvan 9 jaar in Lith, 4 jaar elders in Tilburg en…
Wendy van Vessem – Musters
Ik ben Wendy van Vessem-Musters, en afgestudeerd aan Avans Hogeschool te Breda in 2011 als algemeen fysiotherapeut. Na mijn afstuderen heb ik in een eerstelijns praktijk in Tilburg gewerkt. Vervolgens ben ik begonnen in Boxtel, waar ik veel ouderen heb gezien in een verzorgingstehuis. Daar heb ik mijn belangstelling ontwikkeld…
Imke van Hoek – van Dorp
In 2004 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeute aan de Hogeschool te Leiden. Na een jaar in de eerste lijn te hebben gewerkt, ben ik in 2005 me gaan specialiseren in de manuele lymfdrainage. Na 3 jaar te hebben gewerkt als oedeemfysiotherapeut, wilde ik graag meer kennis opdoen in de…