Over ons

Missie en Visie – Fysio op Maat

Missie:

Fysio op Maat is gericht op het leveren van maatwerk op het gebied van fysiotherapeutische zorg. De praktijk streeft naar effectieve, veilige, cliëntgerichte, ethisch verantwoorde en innovatieve cliëntenzorg en draagt daarmee bij tot een optimaal bewegend functioneren van de cliënt, waarbij de hulpvraag van de cliënt steeds centraal staat.

Visie:

Het aanbod aan cliënten van een kwalitatief hoogwaardig en breed pakket aan paramedische zorg door de beschikbaarheid van meerdere specialisaties binnen de praktijk, waardoor zorg op maat kan worden geboden aan een diversiteit van cliëntengroepen. Dit alles vindt plaats in een voor de cliënt veilige, sfeervolle en vertrouwde omgeving.

Fysio op Maat richt zich daarbij primair op de groep cliënten die bereid is, voor zover mogelijk, zichzelf actief in te zetten voor hun herstel om hun doel te bereiken. Hierbij is de focus met name gericht op ouderen, oncologische cliënten en cliënten met spier-peesproblemen. Het personeelsbeleid is erop gericht deze kernactiviteiten te verstevigen.

In de snel veranderende zorgmarkt is de praktijk momenteel een erkende en herkenbare speler en is ingebed in diverse multidisciplinaire samenwerkingsverbanden (netwerken). Gezien de ontwikkelingen in de zorg is samenwerking met thuiszorgorganisaties en gemeente een belangrijk aandachtspunt. Door korte communicatielijnen is het mogelijk om behandeltrajecten zo effectief mogelijk te organiseren.

Om te kunnen komen tot een effectieve en efficiënte zorg die als maatwerk is afgestemd op de zorgvraag van de cliënt, maakt Fysio op Maat gebruik van een kwaliteitscyclus (HKZ), waarbij wordt gestreefd naar continue verbetering van het proces van zorgverlening.