Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop onder begeleiding van een fysio- en runningtherapeut als aanvullende behandelvorm voor cliënten met psychische klachten.
Succesvol bewegen heeft neurobiologische en psychologische effecten. Wanneer we ervan uitgaan dat stress de grootste gemeenschappelijke factor is bij het ontstaan van psychische klachten, is het beïnvloeden van de mate van stress de meest cruciale doelstelling van een effectieve runningtherapie.

Runningtherapie kan worden ingezet bij de behandeling van mensen met uiteenlopende psychische problemen. De therapie bestaat uit 12 bijeenkomsten verdeeld over 12 weken. De behandelfrequentie neemt af gedurende de therapie, beginnende bij 2 behandelingen per week en dit aantal neemt af naar 1 behandeling per 2 weken. Deze therapie wordt niet vergoed vanuit de verzekering en dient dus particulier te worden betaald.
Het is een complementaire behandelvorm, die vaak wordt toegepast naast het geven van medicatie of psychosociale behandelingen. In specifieke gevallen kan ook eerst runningtherapie worden ingezet, waarna er mogelijk nog een aanvullende behandeling plaatsvindt. Meestal is de huisarts de aangewezen persoon om een indicatie te geven voor runningtherapie, maar dit is niet noodzakelijk.
Runningtherapie past prima in een ‘stepped care’ aanpak: hierbij wordt de minst ingrijpende behandelwijze als eerste uitgeprobeerd, alvorens over te stappen naar een meer ingrijpende behandelmethode zoals medicamenteuze therapie of psychotherapie.
Runningtherapie kan curatief en preventief worden ingezet, alsook in een re-integratietraject.
In veel gevallen helpt runningtherapie de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten.

Te beinvloeden klachten
• Aspecifieke lichamelijke klachten
• Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
• Stress
• Vermoeidheid
• Slaapproblemen
• Agressie / impulsiviteit
• Middelenmisbruik
• Hyperactiviteit
• Seksuele problemen

Onze medewerkers die u kunnen helpen.