Other languages

Echografie in de fysiotherapie

Met echografie, of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound) worden er door de fysiotherapeut opnames gemaakt van het houdings- en bewegingsapparaat. Spieren, pezen, en in mindere mate gewrichten en botten worden in beeld gebracht, waardoor inzicht gekregen wordt in o.a. mogelijke weefselschade en belastbaarheid van de diverse structuren.
Naast statische beelden (zoals bij een röntgenfoto) kunnen ook dynamische beelden gemaakt worden. Het gedrag van spieren, pezen en gewrichten tijdens een beweging worden zo zichtbaar gemaakt. Bewegend onderzoek is belangrijk om inzicht te krijgen in bijv. het glijgedrag van pezen t.o.v. tussengelegen structuren, om duidelijk te krijgen of een beweging beperkt of pijnlijk is door een inklemming of obstructie of om een indruk te krijgen over de belastbaarheid van het weefsel.

Bij Fysio op Maat wordt de echografie als aanvullende diagnostiek gebruikt. Hierdoor wordt het nog beter mogelijk een relatie te leggen tussen uw klachten en het fysiotherapeutisch onderzoek. De behandeling kan hierdoor efficiënter plaats vinden.
Echografie wordt ook ingezet als evaluatiemethode: hierdoor wordt het mogelijk te beoordelen of een ingezette behandeling daadwerkelijk effect heeft gehad

Echografie wordt door Fysio op Maat niet ingezet om een diagnose te stellen. Dit is voorbehouden aan de huisarts en/of specialist. Echografie wordt binnen Fysio op Maat gebruikt om een adequater behandelplan op te stellen en om beter inzicht te krijgen in het herstelproces van de aandoening.

Voorbeelden van aandoeningen waarbij echografie ingezet kan worden:
− spierrupturen bijv. een zweepslag
− slijmbeursontstekingen bijv. van de schouder of heup
− peesontstekingen bijv. een tenniselleboog of jumpersknee
− hielspoor
− bandletsels bijv. een enkelbandruptuur
− etc.
Echografie is niet/minder geschikt bij fracturen en wervelkolomaandoeningen

De musculoskeletale echografisten van Fysio op Maat hebben hun opleiding genoten bij het Nt-e (Nationaal Trainingscentrum echografie) in Amersfoort.

Wat betreft de vergoeding verwijzen wij u naar het tabblad “vergoeding” in de menubalk onder het subitem: “tarieven muscoloskeletale echografie”.

Komt u in aanmerking voor echografie of wilt u meer informatie, vraag dan binnen Fysio op Maat naar: 
Carole van Iersel en Eric Janssens

Other languages