Other languages

Medische Trainingstherapie

Voor wie is Medische Trainingstherapie?
Voor iedereen, die onder deskundige begeleiding, wil sporten. Zodat u, ondanks uw beperkingen, kunt werken aan een verbetering van uw belastbaarheid (uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie). Juist om de beperkingen te verminderen of op te heffen.

Doel van Medische Trainingstherapie
Het doel is een optimaal functieherstel, waarbij het activiteitenniveau wordt vergroot. Goed functioneren is alleen mogelijk als er een evenwicht is tussen de belastbaarheid en de dagelijkse belasting van de persoon. Hierdoor kunnen klachten die te maken hebben met houding en beweging en de eventuele beperkingen hierbij worden verminderd/verholpen.

Hoe wordt de Medische Trainingstherapie toegepast?
De training is gericht op de doelstellingen van de cliënt. Deze worden samen met de therapeut in een intake besproken. Hierop volgend wordt er een trainingsprogramma voor u samengesteld en kunt u beginnen. Met dit persoonlijk oefenschema, gaat u zelfstandig in groepsverband aan de slag. De functiegerichte training wordt uitgevoerd met en zonder hulp van apparaten. De Medische Trainingstherapie wordt begeleid door een fysiotherapeut. De fysiotherapeut richt zich op de uitvoering/techniek van de oefeningen, motiveert u individueel binnen de groep en past de oefeningen indien nodig aan. Door de deskundige begeleiding wordt er op verantwoorde wijze gewerkt aan het functieherstel en is de kans op blessure of overbelasting gering.

Wanneer?
Iedere dinsdagochtend tussen 10.30-11.30 uur
Iedere donderdagmiddag van 12.30 - 13.30 uur

Komt u in aanmerking voor Medische Trainingstherapie of wilt u meer informatie, vraag dan binnen Fysio op Maat naar: 
Liesbeth Freijse of Wendy Musters

Other languages