Other languages

Heeft u al lang last van peesproblemen en hebben andere therapieën zoals bijv. shockwave therapie onvoldoende effect gehad? Dan is EPTE iets voor u!!

De oncologie fysiotherapeut heeft extra kennis van oncologie en de medische gevolgen van de ziekte. Zij begeleidt met name problemen die bij de patiënt kunnen ontstaan ten gevolge van de kanker of de medische behandeling, tijdens of na het behandeltraject.

Als u klachten krijgt, of heeft, beseft u pas dat bewegen niet altijd vanzelfsprekend is. Wilt u graag van uw klachten af of advies betreffende uw klachten dan kunt u bij de fysiotherapeut terecht.

Als u een gewricht slecht kunt bewegen, of daarbij pijn hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; de gewrichten functioneren beter en het bewegen gaat gemakkelijker.
 

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor ouderen en cliënten met een complexe gezondheidsproblematiek. Ook jongere mensen die te maken hebben met ouderdomsproblematiek zoals bij de ziekte van Parkinson kunnen gezien worden door een geriatriefysiotherapeut.

Oedeem (zwelling) is een overmatige ophoping van vocht in het weefsel tussen de cellen van het lichaam. Oedeem ontstaat door een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van lichaamsvocht. Er bestaan verschillende vormen van oedeem, zoals: lymfoedeem, veneus oedeem en lipoedeem.

NAH staat voor de afkorting Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit zijn dus neurologische aandoeningen. Niet aangeboren hersenletsel kan het functioneren van patiënten in het dagelijks leven ernstig beïnvloeden.

Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) zijn de slagaders in de benen door verkalking vernauwd. Bij inspanning, zoals bijvoorbeeld lopen, ontstaat hierdoor een pijnlijke kramp of een doof gevoel in de benen. Bij het stilstaan verdwijnt dit gevoel. De behandeling zal bestaan uit een op maat gemaakt trainingsprogramma.

Shockwave Therapie is een zeer succesvolle methode gebleken om de pijn te behandelen bij chronische pees- en spierontstekingen. Van de patiënten die zijn behandeld met Shockwave Therapie heeft 75% tot 85% baat bij deze fysiotherapeutische behandeling. 

Met echografie, of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound) worden er door de fysiotherapeut opnames gemaakt van het houdings- en bewegingsapparaat. Spieren, pezen, en in mindere mate gewrichten en botten worden in beeld gebracht, waardoor inzicht gekregen wordt in o.a. mogelijke weefselschade en belastbaarheid van de diverse structuren.

Medische Trainingstherapie is toegankelijke voor iedereen, die onder deskundige begeleiding wil sporten. Zodat u, ondanks uw beperkingen, kunt werken aan een verbetering van uw belastbaarheid (uithoudings- vermogen, kracht en coördinatie). Juist om de beperkingen te verminderen of op te heffen.

Het doel van het valpreventieprogramma is ervoor zorgen dat het aantal valincidenten wordt voorkomen en/of vermindert. De doelstellingen van het programma zijn namelijk: inzicht krijgen in de oorzaken van vallen in het dagelijkse leven, gevaren binnen de thuissituatie opsporen, veilig leren vallen en verbeteren van het looppatroon, spierkracht, en/of evenwicht. Daarnaast worden er adviezen gegeven over aanpassingen.

Other languages