Suikerhoudende frisdrank en de kans op reuma

Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat er mogelijk een verband is tussen het regelmatig drinken van suikerhoudende frisdranken en een verhoogde kans op het krijgen van reumatoide artritis (RA). Het verband was het sterkst bij vrouwen boven de 55 jaar. Het gaat dan om het drinken van minimaal één suikerhoudende softdrink per dag. Het onderzoek richtte zich alleen op vrouwen.
De wetenschappers uit Boston onderzochten de gegevens van 190.000 vrouwen. De deelnemers vulden vragenlijsten in over hun voedingspatroon die de onderzoekers vervolgens vergeleken met het al dan niet hebben van RA. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen die regelmatig suikerhoudende softdrinks
gebruikten, vaker RA kregen dan zij die deze drankjes zelden of nooit namen. De verhoogde kans hing niet af van andere voedings- en leefstijlfactoren.

Meer onderzoek nodig
Het drinken van veel suikerhoudende softdrinks is al eerder in verband gebracht aandoeningen zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. De Amerikanen benadrukken dat er meer onderzoek nodig is om het verband met RA te testen. Dit zou moeten gebeuren bij grotere groepen mensen waarvan de
gegevens nog veel langer verzameld worden. Ook zegt dit onderzoek nog niets over een mogelijke oorzaak van het verhoogde risico op reumatoide artritis.
Het Reumafonds geeft voorlichting over voeding en gezond leven bij reuma.

Bron: Medicalfacts

Leave a comment